GIFs do Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) thiết kế và xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu về thu thập dữ liệu công tơ điện tử. Đây là sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT, được nhận danh hiệu “Sao Khuê 2019”.

Thống nhất hệ thống đo đếm trong Tập đoàn

Theo ông Phạm Ngọc Hiển – Phó Giám đốc EVNICT, phần mềm EVNHES đã được EVNICT thiết kế, hướng đến sự thống nhất công nghệ thu thập dữ liệu khi sử dụng các công cụ đo đếm được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu. Chức năng chủ yếu của phần mềm này là thu thập và xử lý các số liệu đo đếm một cách tự động trong toàn Tập đoàn. Thực tế, phần mềm đã được nghiên cứu xây dựng từ năm 2015, nghiệm thu năm 2017 và áp dụng rộng rãi trong các đơn vị thuộc Tập đoàn từ 2 năm trở lại đây.

Phần mềm EVNHES được thiết kế và xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ về thu thập dữ liệu IoT (mạng lưới vạn vật kết nối Internet) hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về thu thập dữ liệu công tơ điện tử của Tập đoàn. Hệ thống phần mềm có chức năng đọc công tơ điện tử: Thiết lập danh mục các điểm đo, đọc dữ liệu công tơ điện tử, phân tích và xử lý dữ liệu, giám sát thu thập dữ liệu. Hệ thống cho phép kết nối, tích hợp với các phần mềm MDMS, kho dữ liệu đo đếm EVN, CMIS, PMIS, từ đó, tích hợp các dữ liệu đo đếm sử dụng trong quá trình tính toán hóa đơn, xây dựng thông tin lưới điện, nghiên cứu phụ tải.

Xây dựng trung tâm dữ liệu

Phần mềm EVNHES không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm đầu tư ban đầu, tiết kiệm thời gian, hỗ trợ chăm sóc khách hàng… mà từ những dữ liệu thu thập được sẽ dễ dàng tổng hợp thông tin, đánh giá tổng quan về hiện trạng số liệu đo đếm trong Tập đoàn. Bên cạnh đó, sản phẩm được phát triển dựa trên nền tảng website nên người sử dụng có thể dễ dàng truy cập vào hệ thống ở bất cứ nơi đâu. Giao diện nhập liệu được thiết kế thân thiện, giúp người sử dụng nhập liệu tiện lợi hơn thông qua máy tính hoặc các thiết bị cầm tay. 

Đặc biệt, trên cơ sở khối lượng dữ liệu công tơ đo đếm cần quản lý, nhu cầu khai thác dữ liệu công tơ đo đếm cho các Tổng công ty, khả năng đáp ứng kênh truyền dữ liệu, sẽ đưa ra báo cáo thiết kế sơ bộ Trung tâm dữ liệu đo đếm tại các đơn vị với khả năng chia sẻ dữ liệu qua các hệ thống MDMS, CMIS và các hệ thống khác. Từ đó, hỗ trợ xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu đo đếm tại các Tổng công ty phân phối, truyền tải điện… Dự kiến, năm 2019, EVNHES sẽ tiếp tục được áp dụng tại 5 triệu điểm đo dữ liệu; từ năm 2020 đến năm 2022, EVNHES sẽ được triển khai tại 25 triệu điểm đo trên toàn lưới điện của EVN. 

Thống nhất hệ thống đo đếm trong Tập đoàn