Chuyển đổi số là gì ?

Theo khảo sát năm 2018 của IDC, chuyển đổi số (digital transformation) đang trở thành chiến lược tại các doanh nghiệp, tổ chức trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Gần 90% doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển đổi số với các bước khác nhau từ tìm hiểu, nghiên cứu, cho tới bắt […]

Hệ thống thông tin địa lí (Geographic Information System – GIS) là gì?

Hệ thống thông tin địa lí (tiếng Anh: Geographic Information System) là một hệ thống kết hợp giữa con người và hệ thống máy tính cùng các thiết bị ngoại vi để lưu trữ, xử lí, phân tích, hiển thị các thông tin địa lí. Hệ thống thông tin địa lí Khái niệm Hệ thống […]

Thành phố thông minh: Xu hướng phát triển trên thế giới và Việt Nam

Các khái niệm về thành phố thông minh Theo Ủy ban châu Âu, khái niệm đô thị thông minh được hiểu là:“Thành phố thông minh là nơi các mạng lưới và dịch vụ truyền thống được thực hiện hiệu quả hơn với việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số và viễn thông vì […]