GDT Auction

QUẢN LÝ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Đối tượng sử dụng là các cơ quan nhà nước và các tổ chức có hoạt động liên quan đến tổ chức đấu giá tài sản. Tính năng nổi bật Hỗ trợ các hình thức đấu giá khác nhau Quản lý tất cả thông tin về phiên đấu giá […]

GDT POS System

QUẢN LÝ ĐIỂM BÁN HÀNG Hệ thống quản lý điểm bán hàng ứng dụng QR Code mang tới trải nghiệm thanh toán liền mạch, tự động hoàn toàn cho người mua hàng cũng như hoàn thiện quy trình quản lý tập trung dòng tiền của các doanh nghiệp, cửa hàng. Đối tượng sử dụng Công […]

GDT e-INVEST

HỆ THỐNG QUẢN LÝ, QUẢNG BÁ & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ GDT e-Invest nhằm giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng thu hút đầu tư như quảng bá thông tin, tiềm năng, điều kiện thuận lợi, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích đầu tư vào địa phương. Bên cạnh đó, hệ […]

Quản Lý hạ tầng bưu chính viễn thông

Phát triển hạ tầng bưu chính – viễn thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đó là khẳng định Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại Hội nghị giao ban các doanh nghiệp Bưu chính -Viễn thông năm 2020. Global Digital Transformation chúng tôi thành lập đội ngũ phát […]

GDT Price

Phần mềm cơ sở dữ liệu về giá cung cấp thông tin, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân QUY TRÌNH GỬI – PHÊ DUYỆT HỒ SƠ CSDL VỀ GIÁ

sDOC

Phần mềm số hóa phục vụ khai thác tài liệu trực tuyến gồm nhiều dịch vụ liên kết nối tâp trung với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG Độc giả đăng ký khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ có thể tùy ý đăng ký tài khoản hoặc không […]

Phần mềm Quản lý ngân sách tiền lương (GDT-Salary)

Phần mềm hệ thống quản lý về ngân sách tiền lương danh cho các cơ quan nhà nước và trong tỉnh Bình Định BÁO GIÁ GÓI SẢN PHẨM: Nhấn vào đây