Nhiệm vụ và giải pháp công tác đối ngoại năm 2019

Trong năm 2018, hoạt động đối ngoại có nhiều khởi sắc, được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên cả 3 trụ cột (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân), góp phần quan trọng vào sự phát […]

Hoạt động đối ngoại

Nhận lời mời của đảng Ðại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, từ ngày 27 đến 31-7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, dẫn đầu đoàn đại biểu Ðảng ta thăm và làm việc tại Nam Phi. Ðoàn đã hội đàm […]

Thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn trong công tác đối ngoại năm 2020

Sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng và hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đã góp phần quan trọng vào thành tựu đối ngoại. Chiều 28-2, cuộc họp thường niên giữa Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy […]