Tư vấn chiến lược và cho Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco)

Tháng 9 năm 2018, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược phát triển và hệ thống quản lý. Dự án tư vấn “Xây dựng Chiến lược phát triển, Hệ thống Quản lý nhân […]

Khách hàng sử dụng điện của EVN CPC, EVN SPC, EVN NPC và EVN Hà Nội

Trong những tháng cuối năm 2013 và đầu năm 2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD phối hợp với Hội Thống kê Việt Nam đã thực hiện cuộc khảo sát Sự hài lòng của khách hàng dùng điện cho các Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC), Tổng Công ty Điên lực […]

Tư vấn quản lý: tái cơ cấu và quản lý nhân sự cho TCT Bảo hiểm Bưu điện PTI

Năm 2011, tư vấn cho Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) (www.pti.com.vn) tái cơ cấu và xây dựng tổng thể hệ thống quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp PTItrở thành doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ với hệ thống phân phối lớn nhất thị trường, duy trì vị trí top 3 […]