Từ ngày 22.6.2020, theo quy định, các tổ chức, DN kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thực hiện kê khai giá trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu giá địa phương.

Công ty TNHH Chuyển đổi số Toàn Cầu – Chi nhánh Bình Định tập huấn cho các đơn vị trên địa bàn sử dụng Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu giá địa phương.

Đến nay, Sở Tài chính tiếp nhận 680/836 tổ chức, DN thực hiện kê khai giá theo quy định. Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, DN còn lại thực hiện kê khai giá trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu giá địa phương theo đúng quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc xây dựng cơ sở dữ liệu về giá, trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh thống nhất cho xây dựng Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu giá địa phương thay thế cho phần mềm kê khai giá cũ. Từ ngày 22.6.2020, Hệ thống này chính thức đi vào vận hành. Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, DN làm quen, mau chóng sử dụng thuần thục Hệ thống, Sở tổ chức nhiều buổi tập huấn, hướng dẫn cách thức chuyển đổi, thực hiện kê khai giá theo Hệ thống mới.

Kỹ sư công nghệ thông tin Nguyễn Khánh Nghĩa, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty TNHH Chuyển đổi số Toàn Cầu – Chi nhánh Bình Ðịnh, cho biết: Với phần mềm mới này, tổ chức, DN thực hiện nhập liệu trực tiếp hoặc nhập liệu theo dạng biểu mẫu sẵn (file Exel) được thiết kế sẵn trên hệ thống, DN nộp hồ sơ nhanh và tiện hơn. Thao tác chữ ký số điện tử trực tiếp trên hệ thống; hệ thống tự nhớ bảng kê khai giá của các lần trước đó để DN có cơ sở kiểm tra, đối chiếu; hỗ trợ tự động các file theo nhu cầu…

Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương là phần mềm tin học giúp người dùng, gồm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực giá cập nhật các số liệu liên quan, tập hợp tài liệu, dữ liệu thông tin về giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ… Đây là cơ sở dữ liệu để cơ quan quản lý hình dung, phân tích, đánh giá từ chi tiết đến toàn cục các vấn đề liên quan đến giá. Đồng thời cơ sở dữ liệu này còn là một nguồn tài nguyên số có ý nghĩa quan trọng, giá trị cao trên nhiều phương diện, đặc biệt ở công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, hoạch định chính sách.

Theo phân tích của các chuyên gia, phần mềm mới với thao tác đơn giản hơn, các bộ công cụ được tích hợp đầy đủ trên phần mềm giúp DN rút ngắn thời gian kê khai. Trước đây, DN phải thực hiện qua 3 thao tác tải biểu mẫu, nhập dữ liệu, chuyển đổi file và gởi lên ứng dụng kê khai giá của Sở Tài chính. Nay Hệ thống mới cho phép đăng ký tài khoản, nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng, vừa tiện gọn cho DN, rút ngắn thời gian triển khai vừa giúp cơ quan quản lý có ngay các dữ liệu về giá. 

Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu giá của Bình Định.

Với thiết kế, cách vận hành mới, Hệ thống tạo điều kiện để các sở, ban, ngành có thể cập nhật, khai thác dữ liệu liên quan về giá thuộc phạm vi của ngành theo dõi; tổng hợp được các dữ liệu cần thiết, đồng thời theo dõi, giám sát liên tục những thay đổi liên quan đến giá các lĩnh vực, ngành nghề thuộc phạm vi của mình.

Bà Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: “Đến nay, chúng tôi đã phối hợp với 26 sở, ban ngành, 11 địa phương triển khai đầu mối nhập liệu. Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu giá địa phương giúp việc cập nhật, tra cứu, truy tìm các thông tin có liên quan đến giá các loại hàng hóa, dịch vụ trên hệ thống trở nên dễ dàng, chính xác; giúp cơ quan nhà nước thuận lợi hơn trong việc quản lý, khai thác dữ liệu, đối chiếu so sánh từ chi tiết đến toàn cục một cách nhanh chóng, chính xác!”.

Trích: baobinhdinh