Trong những tháng cuối năm 2013 và đầu năm 2014, Công ty Tư vấn Quản lý OCD phối hợp với Hội Thống kê Việt Nam đã thực hiện cuộc khảo sát Sự hài lòng của khách hàng dùng điện cho các Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC), Tổng Công ty Điên lực Miền Nam (EVN SPC), Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVN CPC) và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội)

Phạm vi của dự án khảo sát mức độ hài lòng khách hàng dùng điện của NPC, SPC, CPC và EVN Hà Nội năm 2013 và 2014 được thực hiện trên các tỉnh thành thuộc quản lý của các Tổng Công ty Điện lực nói trên bao gồm đối tượng khách hàng sinh hoạt (các hộ gia đình) dùng điện cho mục đích sinh hoạt và đối tượng khách hàng ngoài sinh hoạt (các công ty, cơ quan, tổ chức) dùng điện cho mục đích sản xuất kinh doanh. Trước đó, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã thực hiện dự án khảo sát có quy mô nhỏ hơn Khảo sát Khách hàng cho EVN tại 7 tỉnh, thành phố lớn.

Mặc dù thời gian triển khai điều tra gấp và ngắn, tuy nhiên với năng lực và  kinh nghiệm triển khai  điều tra khảo sát của mình, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã huy động đủ nhân lực, tiến hành công tác điều tra đảm bảo chất lượng cao và kịp tiến độ đạt ra. Một trong những bí quyết để thực hiện được điều này là ngoài công tác quản lý dự án bài bản, phương pháp phân tích khoa học thực tiễn, OCD đã thực hiện công tác giám sát rất sát sao, giám sát nhiều cấp và kiểm tra chéo lẫn nhau và sử dụng các mô hình, kỹ thuật tiên tiến để kiểm tra giám sát độ trung thực của số số liệu.

Thông qua dự án khảo sát này, các Tổng Công ty Điên lực đã nắm rõ được kỳ vọng của khách hàng và mức độ hài lòng hiện tại của khách hàng về dịch vụ của mình, từ đó đưa ra các mục tiêu, chương trình phù hợp để từng bước nâng cao sự hài lòng của khách hàng dùng điện trên địa bàn quản lý của Tổng công ty. Công tác điều tra mức độ hài lòng khách hàng dùng điện sẽ được các Tổng công ty điện lực thuộc EVN,  tiến hành thực hiện hàng năm. Kết quả khảo sát năm nay cũng là căn cứ để so sánh về chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng khách hàng sẽ được các Tổng Công ty Điên lực tiến hành trong năm 2014.