Gifs bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ những năm 1950, mục tiêu đóng góp cho xã hội Việt Nam thông qua các hoạt động từ nghiên cứu và phát triển, sản xuất, phân phối và bán hàng cũng như các hoạt động trách nhiệm xã hội Tập đoàn.

Công ty NHT tính đến tháng 7 năm 2013, Tập đoàn NHT tại Việt Nam gồm tám công ty bao gồm NHT Việt Nam và bộ phận kinh doanh trực thuộc NHT Sales Việt Nam (PSV), Trung tâm nghiên cứu và phát triển (PRDCV), năm công ty sản xuất bao gồm NHT AVC Networks Việt Nam (PAVCV), NHT Appliances Việt Nam (PAPVN), NHT System Networks Việt Nam (PSNV), NHT Industrial Devices Việt Nam (PIDVN), NHT Life Solutions Việt Nam (PLSVN), và công ty bảo hiểm NHT Insurance Service Việt Nam (PISVN). Tập đoàn có tổng số nhân lực khoảng 8,000 người. Tại Việt Nam, NHT là một trong những doanh nghiệp đặc biệt chú trọng tới các hoạt động xã hội giáo dục và môi trường.