Tin tức là thông tin về các sự kiện hiện tại. Điều này có thể được cung cấp thông qua nhiều phương tiện khác nhau: truyền miệng, in ấn, hệ thống bưu chính, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử hoặc qua lời kể của các nhà quan sát và nhân chứng cho các sự kiện…

Là những dự án cốt lỗi được sắp xếp hoàn thành và đâu tư được người dân hoặc các công ty doanh nghiệp và nhà nước đánh giá cao trong lĩnh vực đó…