Mô tả công việc: Xây dựng và phát triển phần mềm ứng dụng bằng ngôn ngữ Java Xây dựng và phát triển các dự án trên nền công nghệ SpringFramework (Spring Boot, Restful API) Cập nhật kiến thức về công nghệ và nghiệp vụ theo yêu cầu. Báo cáo tiến độ công việc chi tiết […]