QUẢN LÝ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đối tượng sử dụng là các cơ quan nhà nước và các tổ chức có hoạt động liên quan đến tổ chức đấu giá tài sản.

Tính năng nổi bật

  • Hỗ trợ các hình thức đấu giá khác nhau
  • Quản lý tất cả thông tin về phiên đấu giá gồm đấu giá viên, danh mục tài sản, hồ sơ tham gia thông tin tài sản, biên bản đấu giá tài sản, các hình thức và phương thức đấu giá,….
  • Hỗ trợ in bảng kê tài sản, in danh sách người tham gia và danh sách trúng thầu.