HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO
PHÂN HỆ BÁO CÁO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Hình 1: Ảnh chụp trang chủ phần mềm.

Các tính năng nổi bật:
⦁ Quản lý phân nhóm báo cáo theo từng lĩnh vực.
⦁ Định nghĩa mẫu báo cáo động, tùy biến theo nhu cầu người sử dụng.
⦁ Thiết lập quy trình gửi, nhận báo cáo từ đơn vị cấp dưới gửi lên cấp trên một cách dễ dàng.
⦁ Linh động trong việc định nghĩa tần suất gửi, nhận báo cáo.
⦁ Tự động nhắc lịch báo cáo khi đến hạn gửi báo cáo
⦁ Thống kê chi tiết các đơn vị cấp dưới: đơn vị đã gửi, đơn vị chưa gửi, đơn vị gửi trễ hạn.
⦁ Tích hợp ký số văn bản: Chữ ký số ban cơ yếu, chữ ký số công cộng
⦁ Chức năng phê duyệt từ chối báo cáo.
⦁ Thông báo tức thời khi có đơn vị: gửi, phê duyệt, từ chối báo cáo.

Hình 2: Ảnh chụp thực tế từ phần mềm.
Hình 3: Ảnh chụp thực tế từ phần mềm.

Chi tiết phần mềm liên hệ: 02566502345

BÁO GIÁ DỊCH VỤ THUÊ HỆ THỐNG

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Thuê hệ thống báo cáo lĩnh vực tài chính

Năm

01

590.040.000

590.040.000

TỔNG CỘNG

590.040.000

Giá trên đã bao gồm chi phí cài đặt, tập huấn, các loại thuế