HỆ THỐNG QUẢN LÝ, QUẢNG BÁ & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

GDT e-Invest nhằm giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng thu hút đầu tư như quảng bá thông tin, tiềm năng, điều kiện thuận lợi, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích đầu tư vào địa phương. Bên cạnh đó, hệ thống GDT e-Invest đã ứng dụng công nghệ GIS giúp các nhà đầu tư có cái nhìn trực quan hơn về các địa điểm quản tâm, từ đó đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng, kịp thời.

Đối tượng sử dụng

 • Các tỉnh, thành phố, huyện trong công tác quảng bá và xúc tiến đầu tư.
 • Các trung tâm tiếp xúc đầu tư hay các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Tính năng nổi bật

Mời gọi đầu tư

 • Quản lý mời gọi cho các khu đất tại các Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp (bao gồm các vị trí đã đầu tư và các vị trí đang mời gọi đầu tư).
 • Quản lý mời gọi cho các điểm, khu vực mời gọi đầu tư (Khu du lịch, công nghệ cao, khu sản xuất,… Bao gồm các vị trí đã đầu tư và các vị trí đang mời gọi đầu tư).

Quảng bá

 • Trực quan, tương tác trực tiếp trên bản đồ số.
 • Cung cấp thông tin về tiềm năng, điều kiện thuận lời, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích đầu tư và địa phương nhanh chóng hiệu quả.
 • Các nhà đầu tư tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng.

Quản lý

 • Quản lý mời gọi cho các khu đất tại các Khu Kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp (bao gồm các vị trí đã đầu tư và các vị trí đang mời gọi đầu tư).
 • Quản lý mời gọi cho các điểm, khu vực mời gọi đầu tư (Khu du lịch, công nghệ cao, khu sản xuất,… Bao gồm các vị trí đã đầu tư và các vị trí đang mời gọi đầu tư).
 • Quản lý các nhà đầu tư: trong nước, ngoài nước.
 • Quản lý các loại hình đầu tư trong nước, FDI,..
 • Thống kê tổng hợp tình hình xúc tiến đầu tư.