Truyền hình hội nghị của GDT cộng tác với Cypresscom đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến giữa các trụ sở hay cá nhân của mọi doanh nghiệp và tổ chức.

Mang đến giải pháp họp trực tuyến với giá thành hợp lý nhất cho các doanh nghiệp và tổ chức. Giảm thiểu thời gian và chi phí công tác, giúp trao đổi thông tin xuyên suốt, linh hoạt, hiệu quả. Nội dung cuộc họp được bảo mật trên đường truyền Internet.