Với nhiều năm kinh nghiệm trong các dịch vụ phát triển phần mềm, chúng tôi đã cung cấp các sản phẩm phần mềm doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước đòi hỏi khả năng mở rộng và chất lượng cao.
Hàng trăm nhà phát triển, kỹ sư phần mềm, lập trình viên .Net, Java, Angular, React, PHP, iOS, Android, Cloud, cơ sở dữ liệu, v.v…

Phát triển phần mềm toàn chu kỳ
Phát triển các ứng dụng phần mềm từ ý tưởng kinh doanh đến triển khai: phân tích yêu cầu, thiết kế, mã hóa, thử nghiệm, triển khai, bảo trì và hỗ trợ

Phát triển phần mềm dựa trên thiết kế ban đầu
Phát triển các mô-đun và các thành phần của các dự án phát triển phần mềm đa đối tác


Duy trì
Duy trì phần mềm hiện có, sửa lỗi, phát triển các tính năng mới, v.v.

Chuyển và di chuyển
Chuyển phần mềm sang các ngôn ngữ lập trình hoặc nền tảng khác nhau
Di chuyển các hệ thống cũ sang các công nghệ mới để cải thiện hiệu suất và giảm chi phí bảo trì và hỗ trợ