Phần mềm số hóa phục vụ khai thác tài liệu trực tuyến gồm nhiều dịch vụ liên kết nối tâp trung với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Độc giả đăng ký khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ có thể tùy ý đăng ký tài khoản hoặc không đăng ký.

Cán bộ, nhân viên số hóa phụ trách số hóa tài liệu, nộp lên bộ phận xét duyệt. Cán bộ xét duyệt việc số hóa tài liệu thực hiện việc kiểm tra, xét duyệt tài liệu đã số hóa được nộp lên.

Cán bộ phụ trách quản lý dịch vụ khai thác tài liệu kiểm tra, xét duyệt yêu cẩu tài liệu của người dân hoặc các đơn vị đăng ký sử dụng tài liệu lưu trữ.

Lãnh đạo cơ quan lưu trữ kiểm tra, theo dõi tình hình chung công tác số hóa, dịch vụ khai thác tài liệu của cơ quan mình.

Mục đích

Cho phép người dùng hệ thống truy cập vào sử dụng các chức năng của hệ thống.

Cho phép độc giả đăng ký khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ mà không cần phải đăng ký và quản lý tài khoản.

Cho phép độc giả đăng ký tài khoản để theo dõi lịch sử đăng ký sử dụng tài liệu của mình.

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

STTNội dung chi phíĐVTĐơn giáThành tiền
1Phần mềm quản lý lưu trữ điện tửHệ thống98.000.00098.000.000
Tổng cộng98.000.000
(Giá trên đã bao gồm VAT)